Danh sách sản phẩm

Sản phẩm Quốc gia Hiện có Giá

Lịch sử giao dịch (10 giao dịch gần nhất)


Tài khoản Chi tiết giao dịch Số lượng mua Ngày mua Tổng tiền
mi****** Acc Zalo random 3-7 ngày (Nick có thể đăng nhập trực tiếp trên pc ).Khỏe trâu - Full tính năng. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 1 2023-03-29 23:12:02 45.000đ
mi****** Acc Zalo random 3-7 ngày (Nick có thể đăng nhập trực tiếp trên pc ).Khỏe trâu - Full tính năng. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 2 2023-03-29 22:42:24 90.000đ
hn****** Acc Zalo random 3-7 ngày (Nick có thể đăng nhập trực tiếp trên pc ).Khỏe trâu - Full tính năng. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 1 2023-03-29 22:37:54 45.000đ
ti****** Acc Zalo random 3-7 ngày (Nick có thể đăng nhập trực tiếp trên pc ).Khỏe trâu - Full tính năng. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 20 2023-03-29 22:01:38 900.000đ
lu****** Acc Zalo random 3-15 ngày nick khỏe . Full tính năng. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 . Bảo hành sim , không mất pass( khách hàng lưu ý : nick không đăng nhập trực tiếp trên pc, khách hàng đăng nhập trên điện thoại quét mã lên pc ) 9 2023-03-29 21:38:43 315.000đ
lu****** Acc Zalo KHÔNG BÁO XẤU.Đăng nhập trực tiếp trên PC. Đầy đủ thông tin avatar cover, Khỏe Trâu. Full tính năng. Bảo hành sim, không mất pass, login lỗi 1 đổi 1 18 2023-03-29 21:38:02 1.260.000đ
lu****** Acc Zalo KHÔNG BÁO XẤU.Đăng nhập trực tiếp trên PC. Đầy đủ thông tin avatar cover, Khỏe Trâu. Full tính năng. Bảo hành sim, không mất pass, login lỗi 1 đổi 1 20 2023-03-29 21:37:41 1.400.000đ
th****** Acc Zalo random 3-7 ngày (Nick có thể đăng nhập trực tiếp trên pc ).Khỏe trâu - Full tính năng. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 2 2023-03-29 21:30:01 90.000đ
ti****** Acc Zalo random 3-7 ngày (Nick có thể đăng nhập trực tiếp trên pc ).Khỏe trâu - Full tính năng. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 1 2023-03-29 21:28:11 45.000đ
xj****** Acc Zalo random 3-7 ngày (Nick có thể đăng nhập trực tiếp trên pc ).Khỏe trâu - Full tính năng. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 1 2023-03-29 21:21:39 45.000đ