Danh sách sản phẩm

Sản phẩm Quốc gia Hiện có Giá

Lịch sử giao dịch (10 giao dịch gần nhất)


Tài khoản Chi tiết giao dịch Số lượng mua Ngày mua Tổng tiền
03****** Acc Zalo trắng, đầy đủ avatar cover. Random tính năng. Nick nào lỗi tính năng thì ngâm 24h đến 72h là full. Bảo hành sai pass, login 1 đổi 1 1 2022-08-18 15:24:26 20.000đ
ma****** Acc Zalo trắng, đầy đủ avatar cover. Random tính năng. Nick nào lỗi tính năng thì ngâm 24h đến 72h là full. Bảo hành sai pass, login 1 đổi 1 8 2022-08-18 15:22:00 160.000đ
mi****** Acc Zalo ngâm random 3-15 ngày , chưa avatar . Full tính năng. Bảo hành sai pass, login 1 đổi 1 1 2022-08-18 15:21:31 39.000đ
mi****** Zalo cổ random 6 tháng - 3 năm. đã xác minh CCCD. Có thể nâng ngưỡng nhóm 1000 mem. Đầy đủ thông tin avatar, cover. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 1 2022-08-18 15:21:13 95.000đ
li****** Acc Zalo trắng, đầy đủ avatar cover. Random tính năng. Nick nào lỗi tính năng thì ngâm 24h đến 72h là full. Bảo hành sai pass, login 1 đổi 1 1 2022-08-18 15:20:22 20.000đ
hk****** Acc Zalo ngâm random 3-15 ngày , chưa avatar . Full tính năng. Bảo hành sai pass, login 1 đổi 1 1 2022-08-18 15:17:54 39.000đ
na****** Zalo cổ random 6 tháng - 3 năm. đã xác minh CCCD. Có thể nâng ngưỡng nhóm 1000 mem. Đầy đủ thông tin avatar, cover. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 3 2022-08-18 15:14:25 285.000đ
vu****** Acc Zalo ngâm random 3-15 ngày , chưa avatar . Full tính năng. Bảo hành sai pass, login 1 đổi 1 1 2022-08-18 15:13:32 39.000đ
hu****** Acc Zalo ngâm random 3-15 ngày , chưa avatar . Full tính năng. Bảo hành sai pass, login 1 đổi 1 4 2022-08-18 15:10:58 156.000đ
vu****** Acc Zalo trắng, đầy đủ avatar cover. Random tính năng. Nick nào lỗi tính năng thì ngâm 24h đến 72h là full. Bảo hành sai pass, login 1 đổi 1 1 2022-08-18 15:07:24 20.000đ