Danh sách sản phẩm

Sản phẩm Quốc gia Hiện có Giá

Lịch sử giao dịch (10 giao dịch gần nhất)


Tài khoản Chi tiết giao dịch Số lượng mua Ngày mua Tổng tiền
so****** Acc Zalo ngâm random 3-15 ngày,đầy đủ avatar cover, Khỏe Trâu. Full tính năng. Bảo hành sim, không mất pass, login lỗi 1 đổi 1 2 2022-10-02 22:08:38 70.000đ
ju****** Acc Zalo random dưới 3 tháng. Full tính năng. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 1 2022-10-02 22:03:00 65.000đ
MT****** Zalo cổ random 6 tháng - 3 năm. Đầy đủ thông tin avatar, cover. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 1 2022-10-02 21:42:38 85.000đ
Ho****** Acc Zalo ngâm random 3-15 ngày,đầy đủ avatar cover, Khỏe Trâu. Full tính năng. Bảo hành sim, không mất pass, login lỗi 1 đổi 1 1 2022-10-02 21:21:38 35.000đ
ti****** nick Zalo ngâm dưới 1 tháng random dưới 50 bạn bè , có file xác mình bạn bè đi kèm.full tính năng bảo hành sai pass. login lần đầu 1 đổi 1 1 2022-10-02 21:12:02 55.000đ
ti****** nick Zalo ngâm dưới 1 tháng random dưới 50 bạn bè , có file xác mình bạn bè đi kèm.full tính năng bảo hành sai pass. login lần đầu 1 đổi 1 1 2022-10-02 21:09:07 55.000đ
ti****** nick Zalo ngâm dưới 1 tháng random dưới 50 bạn bè , có file xác mình bạn bè đi kèm.full tính năng bảo hành sai pass. login lần đầu 1 đổi 1 64 2022-10-02 21:07:34 3.520.000đ
ti****** Zalo cổ random 6 tháng - 3 năm. Đầy đủ thông tin avatar, cover. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 1 2022-10-02 21:02:54 85.000đ
Di****** Acc Zalo ngâm random 3-15 ngày,đầy đủ avatar cover, Khỏe Trâu. Full tính năng. Bảo hành sim, không mất pass, login lỗi 1 đổi 1 5 2022-10-02 21:01:14 175.000đ
th****** Acc Zalo trắng, đầy đủ avatar cover. Random tính năng. Nick nào lỗi tính năng thì ngâm 24h đến 72h là full. Bảo hành sai pass, login 1 đổi 1 2 2022-10-02 20:57:39 40.000đ