Danh sách sản phẩm

Sản phẩm Quốc gia Hiện có Giá

Lịch sử giao dịch (10 giao dịch gần nhất)


Tài khoản Chi tiết giao dịch Số lượng mua Ngày mua Tổng tiền
ti****** Zalo cổ random 6 tháng - 3 năm. Đầy đủ thông tin avatar, cover. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 1 2022-12-08 14:02:41 75.000đ
ti****** Zalo cổ random 6 tháng - 3 năm. Đầy đủ thông tin avatar, cover. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 3 2022-12-08 13:59:11 225.000đ
ti****** Zalo cổ random 6 tháng - 3 năm. Đầy đủ thông tin avatar, cover. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 26 2022-12-08 13:57:19 1.950.000đ
ti****** Zalo cổ random 6 tháng - 3 năm. Đầy đủ thông tin avatar, cover. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 2 2022-12-08 13:56:50 150.000đ
vi****** Acc Zalo ngâm random 2-3 tháng , nick không báo xấu .đầy đủ avatar cover, Khỏe Trâu. Full tính năng. Bảo hành sim, không mất pass, login lỗi 1 đổi 1 1 2022-12-08 13:56:14 49.000đ
qu****** * Acc Zalo cổ . Random từ 100 bạn bè trở xuống. Đầy đủ thông tin. Random tính năng. Nick nào lỗi tính năng thì ngâm 24h đến 72 h là full. bảo hành sai pass. login lần đầu 1 đổi 1 1 2022-12-08 13:51:25 85.000đ
ho****** Acc Zalo ngâm random 2-3 tháng , nick không báo xấu .đầy đủ avatar cover, Khỏe Trâu. Full tính năng. Bảo hành sim, không mất pass, login lỗi 1 đổi 1 3 2022-12-08 13:50:08 147.000đ
hi****** Zalo cổ random 6 tháng - 3 năm. Đầy đủ thông tin avatar, cover. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 2 2022-12-08 13:46:17 150.000đ
qu****** Acc Zalo random 3-15 ngày nick khỏe . Full tính năng. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 . Bảo hành sim , không mất pass 1 2022-12-08 13:29:51 35.000đ
qu****** Acc Zalo random 3-15 ngày nick khỏe . Full tính năng. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 . Bảo hành sim , không mất pass 1 2022-12-08 13:29:32 35.000đ