Danh sách sản phẩm

Sản phẩm Quốc gia Hiện có Giá

Lịch sử giao dịch (10 giao dịch gần nhất)


Tài khoản Chi tiết giao dịch Số lượng mua Ngày mua Tổng tiền
ho****** Acc Zalo KHÔNG BÁO XẤU. Đầy đủ thông tin avatar cover, Khỏe Trâu. Full tính năng. Bảo hành sim, không mất pass, login lỗi 1 đổi 1 1 2023-02-09 09:55:44 50.000đ
t1****** Acc Zalo KHÔNG BÁO XẤU. Đầy đủ thông tin avatar cover, Khỏe Trâu. Full tính năng. Bảo hành sim, không mất pass, login lỗi 1 đổi 1 10 2023-02-09 09:42:56 500.000đ
ho****** Acc Zalo KHÔNG BÁO XẤU. Đầy đủ thông tin avatar cover, Khỏe Trâu. Full tính năng. Bảo hành sim, không mất pass, login lỗi 1 đổi 1 1 2023-02-09 09:42:28 50.000đ
ti****** Acc Zalo random 3-15 ngày . Khỏe trâu - Full tính năng. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 1 2023-02-09 09:39:19 35.000đ
aq****** Acc Zalo random 3-15 ngày . Khỏe trâu - Full tính năng. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 1 2023-02-09 08:56:55 35.000đ
ye****** Acc Zalo KHÔNG BÁO XẤU. Đầy đủ thông tin avatar cover, Khỏe Trâu. Full tính năng. Bảo hành sim, không mất pass, login lỗi 1 đổi 1 1 2023-02-09 08:49:25 50.000đ
aq****** Acc Zalo random 3-15 ngày . Khỏe trâu - Full tính năng. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 1 2023-02-09 08:38:10 35.000đ
aq****** Acc Zalo random 3-15 ngày . Khỏe trâu - Full tính năng. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 2 2023-02-09 08:25:06 70.000đ
aq****** Acc Zalo KHÔNG BÁO XẤU. Đầy đủ thông tin avatar cover, Khỏe Trâu. Full tính năng. Bảo hành sim, không mất pass, login lỗi 1 đổi 1 1 2023-02-09 08:23:02 50.000đ
aq****** Acc Zalo random 3-15 ngày . Khỏe trâu - Full tính năng. Bảo hành sai pass, login lần đầu 1 đổi 1 3 2023-02-09 08:10:27 105.000đ